Čierne Na Bielom

S knihou na výlete 2014 (foto-knižná súťaž)

Vyhlasujeme celoročnú súťaž ,,S knihou na výlete 2014“

 

Súťaž bude mať 11 kôl (Január – November)  a decembrové finále

 

Na konci každého mesiaca vyberieme jedného víťaza daného mesiaca a ten získa poukážku na nákup u nás v hodnote 10€

 

Víťazi jednotlivých mesiacov postúpia do decembrového finále, v ktorom jeden z nich získa poukážku na nákup u nás v hodnote 100€  - a tohto víťaza víťazov vyhlásime v prvej polovici decembra, tak, aby mu vybrané knižky stihli prísť do Vianoc.

 

Január –        1. kolo - Vyhral: Juraj Dobiáš a Nikoleta Niki Šuleková

 

Február –      2. kolo - Vyhral Marek Zvalo 

 

Marec –        3. kolo - nákupná poukážka v hodnote 10€ pre víťaza (maximálne jedna fotka na osobu)

Apríl –          4. kolo - nákupná poukážka v hodnote 10€ pre víťaza (maximálne jedna fotka na osobu)

Máj –            5. kolo - nákupná poukážka v hodnote 10€ pre víťaza (maximálne jedna fotka na osobu)

Jún –             6. kolo - nákupná poukážka v hodnote 10€ pre víťaza (maximálne jedna fotka na osobu)

Júl –              7. kolo - nákupná poukážka v hodnote 10€ pre víťaza (maximálne jedna fotka na osobu)

August –       8. kolo - nákupná poukážka v hodnote 10€ pre víťaza (maximálne jedna fotka na osobu)

September – 9. kolo - nákupná poukážka v hodnote 10€ pre víťaza (maximálne jedna fotka na osobu)

Október –     10. kolo - nákupná poukážka v hodnote 10€ pre víťaza (maximálne jedna fotka na osobu)

November    11. kolo - nákupná poukážka v hodnote 10€ pre víťaza (maximálne jedna fotka na osobu)

 

December – FINÁLE s jedenástimi finalistami – nákupná poukážka v hodnote100€ pre víťaza – do finále sa dostanú víťazné fotky jednotlivých 11 mesiacov.

 

 

Niečo k pravidlám:

 

Bolo by vhodné ak by na fotke z výletu bol okrem obľúbenej knihy aj samotný súťažiaci, - nie je to tvrdé pravidlo, no budeme sa prikláňať k fotkám, kde je aj čitateľ a nie len kniha :)

 

Nezverejníme každú fotku, ktorá nám príde, do súťažných albumov sa dostanú len tie najlepšie.

 

Bolo by dobré ak by fotka spĺňala nejaké estetické kritériá, aby nebola napríklad rozmazaná, vulgárna.

Keďže súťažné albumy budú na Facebooku - nebudeme zverejňovať nudistické – nahé fotky a ani inak pohoršujúce, pretože by sme tým riskovali, že nám Facebook zablokuje fanúšikovskú stránku :)

 

Zúčastniť sa môžu muži aj ženy a fotka by mala byť z výletu – čo by mohlo byť z obrázku evidentné.

 

fotky zasielajte na email ciernenabielom@gmail.com (prosím nedávajte ich vlastnoručne do našej skupiny na Facebooku – my ich pridáme)

 

Ak nebude z fotky jasne viditeľné o akú knihu ide, tak prosím v emaili s fotkou zašlite aj názov knihy a meno autora knihy, s ktorou ste sa odfotili.

 

Nepôjde o ,,lajkovaciu“ a ani ,,zdieľaciu“ súťaž. Samozrejme, ak sa Vám nejaké fotky budú páčiť môžete ich kľudne lajkovať, ale výsledok súťaže to neovplyvní. Antikvariát Čierne na bielom - subjektívnym hodnotením vyberie jednotlivých víťazov – finalistov a aj záverečného víťaza víťazov.

 

Prosím ak nášmu pracovnému týmu nedôverujete, tak sa jednoducho súťaže nemusíte zúčastniť :)

V našej doterajšej histórii sme takto vyhlásili víťazov a víťazky foto súťaží Miss poetika 2012, Miss poetika 2013 a Knižný kútik 2013 – nikoho z víťazov sme osobne a ani cez internet nepoznali. To by mohli aj sami potvrdiť :)

 

Hlavné kritériá pri našom výbere víťazky / víťaza budú nasledovné: literárny vkus demonštrovaný knihou, s ktorou je súťažiaca / súťažiaci na fotke, poetika, atmosféra samotnej fotky, prípadne zaujímavý nápad, prostredie, scenéria, súvis miesta s danou knihou, atď...

 

 

Zaslaním fotky (zapojením sa do súťaže) nám dávate zvolenie zverejniť fotku s Vaším menom v našej Facebookovej skupine. 

 

 

Každá súťažiaca a každý súťažiaci môže v každom mesiaci zaslať len jednu fotku. Avšak každý sa môže zúčastniť v každom mesiaci, - teda 11 krát počas celého roku (každý mesiac raz)

Pre príklad: V mesiaci Január môžete zaslať len jednu fotku, to isté platí aj pre iné mesiace.

 

 

                                                                                  Veľa šťastia!

 

Čierne na bielom

 

13.01.2014 | Lukáš Cabala | zobrazené : 4289x
späť
Ďalšie informácie ...
top
vrch stránky© 2018 ČierneNaBielom | Váš online antikvariát