ciernenabielom.sk

process
Knižné tričká, tašky a naše knižky

Zoznamy ...


Knihy, poštovné zdarma

Facebook Čierne na Bielom Instagram Čierne na BielomOchrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Od 25.05.2018 sú osobné údaje získané počas vašej objednávky na našej stránke www.ciernenabielom.sk spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Prevádzkovateľmi osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sú:

Zdenko Cabala

IČO : 43 314 571

DIČ : 1034289124

Čžr : 309-12488

Barbora Cabalová

IČO : 50 955 829

DIČ : 108 34 33 109

Čžr : 350-40073

Lea Cabalová

IČO : 46 898 263

DIČ : 1032636792

Čžr : 350-33639

Lukáš Cabala

IČO : 43 314 899

DIČ : 1077127766

Čžr : 350-23233

Kontaktné údaje prevádzkovateľov:

adresa: Opatovská 156, Trenčín 911 01

e-mail: ciernenabielom@gmail.com

telefón: 0918 656 488

Pri nákupe v našom e-shope od vás žiadame len údaje potrebné na úspešné doručenie objednávky. Kontaktné údaje nepoužívame na zasielanie reklamných mailov a ani na iné marketingové účely (na mail zasielame len potvrdenie objednávky a údaje k platbe). Vaše osobné údaje poskytujeme len Slovenskej pošte pre potreby úspešného dodania tovaru a nikdy ich neposkytujeme inej tretej strane a narábame s nimi bezpečne. Vaše bankové údaje z online prevodov nezbierame a neuchovávame, sú realizované priamo na stránkach banky.

Na našej stránke nie je žiadna registrácia, osobné údaje nám poskytujete len prostredníctvom objednávky. Môže sa stať, že ich použijeme na komunikáciu s vami, ale len v súvislosti s vašou objednávkou (ak vás potrebujeme informovať o nedostupnosti tovaru alebo - ak reagujeme na otázku, ktorú ste položili v poznámke pri dokončovaní objednávky)

Osobné údaje spracovávame len zo zákonných dôvodov.

Osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a eshopom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov vaše osobné údaje vymažeme.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym štatistickým inštitúciám a už vôbec nie do tretej krajiny (respektíve zahraničia). Súbory cookies nepoužívame.

Príjemcovia osobných údajov sú len oprávnené osoby nášho eshopu – všetky sú uvedené v kontaktoch tejto web stránky.

Ak má dieťa menej ako 16 rokov, spracúvanie osobných údajov je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil jeho zákonný zástupca. Z toho dôvodu vás prosíme, aby ste si na našej stránke neobjednávali, ak máte menej ako 16 rokov. V takom prípade požiadajte dospelého zástupcu.

Tu si môžete prečítať Vaše práva:

Za podmienok stanovených zákonom máte

- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

- právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť spracovaných osobných údajov:

Prijali sme technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním anitvírových programov a pravidelnou údržbou počítačov. Prístup k osobným údajom majú len poverené osoby eshopu, všetky sú uvedené v kontaktoch stránky eshopu. Zo zákona sme v prípade potreby povinní sprístupniť údaje štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad obchodnou činnosťou alebo riešia súdne spory.

Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Sme oprávnení tieto podmienky zmeniť (v rámci zákona). Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

▪ PODPORA

Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou pomocou formulára alebo na telefónnom čísle:
+421 918 656 488

Antikvariát Čierne na Bielom
 

© 2024 ČIERNE NA BIELOM

web by niw.sk