ciernenabielom.sk

process

Zoznamy ...


Knihy, poštovné zdarma

Facebook Čierne na Bielom Instagram Čierne na BielomPersuázia - ovplyvňovanie človeka človekom (veľký formát)

autor:
Persuázia - ovplyvňovanie človeka človekom (veľký formát)
žáner:
autor:
vydavateľstvo:
rok vydania:
jazyk:
sk 
počet strán:
367 
väzba:
Pevná 
prebal:
má 
stav:
používaná, zachovalá 
kusov na sklade:
cena: 5.90 €


Mnohí ľudia si neraz kladú otázku, prečo sa niekomu darí úspešne získavať a podmaňovať celé skupiny svojimi názormi a presvedčovaním. V čom spočívajú príčiny, aké sú psychické mechanizmy, metódy a spôsoby medziľudského ovplyvňovania, ktoré determinujú takýto výsledok?

Dostupné údaje týkajúce sa problematiky ovplyvňovania a presvedčovania sa pokúsil syntetizovať náš popredný psychológ doc. PhDr. Ján Grác, CSc., a to nielen z hľadiska psychológie, ale aj z hľadiska iných vedných disciplín o človeku.

„Publikácia Persuázia je v našich podmienkach priekopníckym dielom. Autor vykonal záslužný čin, keď sa pustil do problematiky, ktorá je nova, málo prebádaná, čo znamená, že si jej riešenie vyžiadalo dôkladný analyticko-syntetický prístup. Vhodne volil kombinovanú metódu využívania dostupných literárnych prameňov s údajmi získanými i vlastných výskumných sond, ich štatistického spracovania, vyhodnotenia i interpretácie. Tým sa jeho práca stala v mnohých smeroch celkom originálnou. Pre čitateľa bude iste nielen zdrojom poučenia, ale aj podnetom pre zamyslenie sa a prehodnotenie niektorých vlastných, osobných spôsobov konania a správania sa." (Z posudku prof. PhDr. J. Bo-roša, DrSc.)

„Ťažiskovým problémom, ktorý sa v monografii rieši, je presvedčovanie. Presvedčovanie sa tu právom pokladá za jednu z najvýznamnejších metód vnútorného utvárania osobnosti, regulácie i sebaregulácie, pedagogickej i propagandistickej činnosti, a to najmä v súvislosti so sociálnym učením, racionálnymi, emocionálnymi a konaktívnymi aspektmi mravného, svetonázorového, estetického a pracovného profilu osobnosti. Autor s veľkou znalosťou filozofických, etických, pedagogických, logických, lingvistických, sociálnopsychologických a ďalších východísk a dialektických súvislostí analyzuje a systematicky osvetľuje presvedčovanie predovšetkým z aspektu pôsobiacich psychických mechanizmov, vnútorných a vonkajších vplyvov, fungujúcich v procese tohto zložitého javu.

Monografia je aktuálnou fundovanou psychologickou analýzou všeobecných a osobitných komponentov medziľudského ovplyvňovania. Vychádza z marxistických, metodologických a teoretických pozícií a z najnovších poznatkov psychologických vied. Rešpektuje príslušné interdisciplinárne súvislosti a determinácie, najmä spoločenskohistorickú podmienenosť skúmaných a interpretovaných javov. Je výsledkom dlhodobej systematickej, teoretickej a experimentálnej práce, ukazuje na bezpečné zvládnutie problematiky a znalosť potrieb praxe. Z celého textu je jasná snaha prispieť k ďalšiemu rozvoju psychologickej teórie, zároveň efektívne využiť špecifické metódy a prostriedky k pozitívnemu ovplyvňovaniu správania a konania súčasného človeka. Práca je originálna a prínosná, v mnohých ohľadoch inšpirujúca pre odbornú a laickú verejnosť. Zároveň je zrozumiteľná a dobre sa číta." (Z posudku doc. PhDr. J. Hudečka, CSc.)

Kniha je určená najmä psychológom, vedúcim pracovníkom, pedagógom, ale aj všetkým tým, ktorí majú o túto problematiku záujem.
 • Jak si navzájem lépe porozumíme

  Jak si navzájem lépe porozumíme

  Křivohlavý Jaro

  1,20 €
 • Čo vieme o empatii ?

  Čo vieme o empatii ?

  Buda Béla

  2,40 €
 • Ja a my

  Ja a my

  Levi Vladimír

  1,60 €
 • Psychologie a duševní nemoc

  Psychologie a duševní nemoc

  Foucault Michel

  3,90 €
 • Mladí v spoločnosti

  Mladí v spoločnosti

  Grác Ján

  1,20 €
 • Výpravy za člověkem

  Výpravy za člověkem

  Matějěček - Langmeier

  2,10 €
 • Úvod do pedagogickej psychológie

  Úvod do pedagogickej psychológie

  Ďurič L.

  1,60 €
 • Tajemství psychologie

  Tajemství psychologie

  Kolominskij J.

  1,40 €
 • Pedagogická psychológia

  Pedagogická psychológia

  Pardel Tomáš

  2,60 €
 • Psychológia pre vedúcich pracovníkov

  Psychológia pre vedúcich pracovníkov

  Pietrasiňski Zbigniew

  1,40 €
 • Psychotronika pre každého

  Psychotronika pre každého

  Sándor Andrej

  1,80 €
 • Psychologie správného myšlení

  Psychologie správného myšlení

  Pietrasiňski Zbigniew

  1,40 €
▪ PODPORA

Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou pomocou formulára alebo na telefónnom čísle:
+421 918 656 488

Antikvariát Čierne na Bielom
 

© 2021 ČIERNE NA BIELOM

web by niw.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním. Viac info Ďalšie informácie
Rozumiem